Selectie

Selecția proiectelor câștigătoare se va face în 3 etape:

1. Preselecția aplicațiilor în funcție de criteriile de eligibilitate va fi realizată de Fundația Comunitară București.

2. Din totalul de proiecte prezentate după preselecție, juriul va acorda note și, pe baza lor, va crea o listă scurtă de proiecte finaliste.

3. Fundația Comunitară București, alături de finanțatori și o parte din juriu, poate decide organizarea de interviuri individuale de selecție cu profesorii care au depus proiectele aflate pe lista scurtă.

După cele 3 etape, selecția proiectelor este considerată finalizată și lista proiectelor câștigătoare va fi făcută publică. Nu sunt admise contestații la procesul de evaluare.

Membrii juriului sunt aleși din organizații non-guvernamentale, companii multinaționale și instituții de învățământ. Prin imparțialitatea lor, experiența variată în domenii legate de apelul lansat, ei pot asigura un proces de selecție relevant pentru beneficiarii direcți ai proiectelor alese. Componența juriului va fi făcută publică până la expirarea perioadei de depunere a aplicațiilor.

După cele 3 etape, selecția proiectelor este considerată finalizată și lista proiectelor câștigătoare va fi făcută publică. Aceste proiecte vor fi selectate după următoarele criterii:

– Proiecte care promovează colaborarea între profesori

– Inițiative care vizează mai ales elevi cu rezultate medii și dezvoltarea de activități care să atragă interesul elevilor pentru unul sau mai multe domenii ale științelor exacte

– Proiecte care abordează aspecte legate de metode de predare și activități practice/aplicate, curriculare și/sau extracurriculare în care sunt implicate cadre didactice și elevi, pentru o mai bună înțelegere a aplicabilității științelor exacte în viața de zi cu zi și dezvoltarea unui interes direct pentru studiul acestor materii

– Sunt eligibile atât proiecte existente care și-au dovedit deja eficiența, cât și proiecte noi care au o justificare bine construită, corelată cu realitatea beneficiarilor direcți și indirecți. Sunt încurajate proiectele care abordează soluții pe termen mai lung și stimulează colaborarea interdisciplinară și inovativă în studiul științelor exacte

– Proiecte care produc rezultate măsurabile și relevante pentru scopul fondului, pentru profesorii și elevii din București, care pot continua și după finalizarea perioadei de implementare din cadrul Fondului Științescu

Proiecte care propun soluții inovatoare la diverse probleme curente din sfera educației în științe exacte sau modalități inovatoare de implementare a ideii de proiect

– Proiecte care implică în implementare mai multe cadre didactice și elevi și iau în considerare un efect de multiplicare (pot fi folosite în viitor, prin extinderea la o scară mai mare, prin extinderea grupului țintă, prin extinderea regiunii unde se poate aplica proiectul etc.)

– Costurile administrative nu depăşesc 20% din valoarea finanţării