28 martie 2019
Lansare înscriere proiecte
8 - 26 aprilie 2019
Consultări cu echipele de proiect
În perioada 8 - 26 aprilie 2019, organizăm sesiuni individuale sau de grup de discuții cu potențialii aplicanți pentru dezvoltarea ideilor lor de proiect. Sesiunile vor avea loc la biroul FCB astfel:
 • 9 aprilie 2019, interval orar 16:00 – 19:00;
 • 16 aprilie 2019, interval orar 16:00 – 19:00;
 • 23 aprilie 2019, interval orar 16:00 – 19:00.
Pentru a participa la aceste sesiuni, vă rugăm să trimiteți email de programare la cristina.vaileanu@fundatiacomunitarabucuresti.ro.  
13 mai 2019
Termenul limită pentru depunerea proiectelor
14 mai - 18 iunie 2019
Selecția proiectelor
19 - 30 iunie 2019
Semnarea contractelor de finanțare
19-30 iunie 2019
Sesiuni de instruire cu echipele proiectelor selectate
iulie 2019 – februarie 2020
Implementarea proiectelor

Ce este Științescu?

Științescu este un program de finanțare pentru proiecte educaționale non-formale care susține stimularea descoperirii , înțelegerii și, de ce nu, a pasiunii pentru științe și tehnologie a copiilor şi tinerilor din clasele 0-12 din București și județul Ilfov.

Căutăm proiecte inovatoare care să facă educaţia STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică) mai atractivă pentru elevi și să ajute copiii și tinerii să-și dea seama ce-i așteaptă în viitorul nu prea îndepărtat și să contribuie în mod deosebit la dezvoltarea abilităților care vor fi necesare în următorii ani.

Ne dorim ca proiectele susținute din acest fond să ajute tinerii și copiii să înțeleagă și să experimenteze modul în care științele exacte au aplicare în viața de zi cu zi sau cum funcționează tehnologia modernă și cum poate ea să ne ajute să îmbunătățim calitatea vieții.

Fondul Științescu este implementat în București de Fundația Comunitară București, în parteneriat cu Romanian-American Foundation, Federația Fundațiilor Comunitare din România și cu susținerea donatorilor locali: Transport Service Group, WDP Development RO, Element Development, euRobotics AISBL.

Științescu este susținut de Romanian-American Foundation și în alte zone din țară: Sibiu, Iași, Cluj, Oradea, Mureș, Bacău, Galați, Prahova, Odorheiul Secuiesc, Brașov, Țara Făgărașului și Timișoara. Romanian-American Foundation dublează sumele strânse pe plan local de fundațiile comunitare, în limita maximă de 15.000 USD, și acoperă o parte din costurile de design și operare ale programului.

 

Ce oferim prin acest program de finanțare?

Fundația Comunitară București oferă granturi (finanțări nerambursabile) pentru proiecte educaționale care stimulează pasiunea pentru științe în rândul copiilor şi tinerilor din clasele 0-12. Vom finanța proiecte care ajută copiii și tinerii să devină conștienți de felul în care știința explică fenomenele care pun în mișcare orașul și mediul din jurul lor și le dezvoltă abilitățile de a identifica și rezolva probleme cotidiene folosind tehnologie de ultimă generație.

În afară de finanțare, oferim celor interesați să deruleze astfel de proiecte instruire și consultanță pentru scrierea și implementarea proiectelor. Membrii echipei FCB vor oferi suport echipelor de proiect pentru comunicare şi management de proiect, atât în faza de pregătire a proiectelor, cât și în perioada de implementare.

 

Ce abilități dorim să dezvoltăm?

Vrem să contribuim la formarea copiilor şi tinerilor pentru viitor. De aceea, ne dorim ca proiectele pe care le propuneți să le cultive:

 • Curiozitatea și imaginația
 • Gândirea critică și capacitatea de rezolvare a problemelor complexe
 • Adaptabilitatea, flexibilitatea cognitivă
 • Atitudine proactivă, spirit de inițiativă și antreprenoriat
 • Comunicarea eficientă – scrisă și orală
 • Accesarea și analiza informației

 

Ce categorii de proiecte finanțăm?

 • Proiecte care familiarizează copiii cu tehnologii de ultimă generație cum ar fi Internet of Things (IoT), Arduino, RaspberryPi, Inteligență Artificială (AI), aplicații mobile (smartphone, tablete etc.), realitate augmentată și virtuală, senzori, drone, limbaje de programare moderne etc.;
 • Proiecte educaționale care includ activități de tipul “do-it-yourself” în domenii cum ar fi electronică, robotică, printare 3D și activități legate de folosirea tehnologiei în meșteșuguri și arte;
 • Aplicații practice și experimente inedite care ilustrează conceptele teoretice din știință;
 • Dezvoltarea de spații educaționale (hub-uri, spații tip makerspace, cluburi etc.);
 • Evenimente care promovează educația pentru științe și tehnologie (târguri de știință și/sau tehnologie, expoziții, tabere, competiții).
 • Proiecte educaționale care îmbină materiale didactice și metode educaționale inovatoare cu proiecte de cercetare ale elevilor în domenii STEAM și vizite în institute, muzee, laboratoare de cercetare, etc.
 • Programe educaționale de tip peer learning (activități de învățare în echipă, învățare reciprocă de la elevi, la elevi) și colaborare elevi – studenți pe domeniile STEAM.

 

Vom finanţa proiecte care promovează:

 • Inovarea și creativitatea
 • Implicarea activă a elevilor
 • Interdisciplinaritatea
 • Motivația intrinsecă
 • Colaborarea și spiritul de echipă
 • Dezvoltarea de abilități, mai degrabă decât transmiterea de informații

 

Ce categorii de proiecte nu finanțam?

Științescu este un program care aduce laolaltă oamenii pasionați de științele exacte și care, la rândul lor, doresc să le transmită pasiunea lor copiilor și tinerilor. Prin fondul Științescu nu finanțăm următoarele tipuri de activități:

 • planuri de lecție sau proiecte didactice;
 • schimburi de experiență și vizite de cercetare ale cadrelor didactice;
 • activități care nu presupun implicarea activă a elevilor în proiect.

Nu finanțăm proiecte care promovează discriminarea de orice fel și care îngrădesc sau limitează accesul elevilor la învățarea prin experimentare și, de asemenea, nu finanțăm proiecte cu caracter comercial.

 

Ce buget avem?

Bugetul total al Fondului Științescu 2019 este de 150.000 (o sută cincizeci de mii) de lei și dorim să finanțăm între 6 și 15 proiecte, în funcție de bugetul solicitat de aplicanți. Bugetul minim solicitat pentru un proiect este de 10.000 de lei.

 

Cine poate aplica?

 • Organizații neguvernamentale, inclusiv asociații de părinți sau asociații studențești;
 • Grupuri de inițiativă, formate din cel puțin 3 persoane. Grupurile de inițiativă sunt grupuri de minimum trei persoane, care nu sunt constituite juridic, dar care au în comun o viziune și un proiect și își asumă implementarea integrală a respectivului proiect. În cazul fondului de față, grupurile de inițiativă pot fi formate din:
  • Echipe de pasionați de știință, tehnologie și artă (ingineri, programatori, freelanceri, designeri, makeri, muzeografi, etc.);
  • Echipe de elevi de liceu sub îndrumarea unui profesor coordonator sau a unei organizații neguvernamenale;
  • Echipe de studenți;
  • Echipe de profesori și învățători;
  • Echipe mixte (oricare din categoriile de mai sus).

Fiecare aplicant poate depune cel mult 3 proiecte, însă poate primi finanțare pentru un singur proiect.

Beneficiarii programului trebuie să fie localizaţi în București sau județul Ilfov.

Nu sunt eligibili pentru finanțare membrii de familie de gradul I și II ai angajaților partenerilor fondului – Romanian American Foundation, Transport Service Group, WDP Development RO, Elemental Development, euRobotics AISBL și Fundația Comunitară București (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).

 

Ce tipuri de cheltuieli acoperim?

Pentru buna derulare a proiectelor selectate pot fi acoperite cheltuieli precum:

 • Achiziții de echipamente, tehnologii și materiale didactice;
 • Achiziţii de licenţe software şi servicii educaţionale online;
 • Consumabile (hârtie pentru imprimantă și flipchart, toner, dosare etc.);
 • Multiplicare și distribuție de materiale educaționale tipărite;
 • Producţie de materiale didactice (inclusiv materiale online, dezvoltare software, animaţii si materiale video);
 • Cheltuieli de coordonare & management de proiect – nu mai mult de 20% din finanțarea totală solicitată;
 • Cheltuieli de cazare, transport / combustibil, masă;
 • Cheltuieli legate de evenimente (închiriere spaţii, echipamente etc.);
 • Onorarii traineri, invitaţi;
 • Cheltuieli de comunicare și promovare (design și multiplicare pentru materiale tipărite, dezvoltare și actualizare de site, blog etc.).

Cheltuielile pentru achiziția de echipamente, tehnologii şi materiale didactice pentru dotarea școlilor, laboratoarelor, bibliotecilor sau a altor spaţii educaţionale sunt eligibile numai dacă proiectul include o componentă principală educațională bazată pe implicarea activă a elevilor, iar echipamentele achiziționate în timpul proiectului vor fi folosite pentru activități similare cel puțin 3 ani după finalizarea finanțării.

 

Cum aplici?

Te înregistrezi pe platforma de aplicații și completezi formularul online din secțiunea APLICĂ AICI până la data de 13 mai 2019. 

Poți descărca formularul de aplicație și pe cel de buget, dar și instrucțiunile de completare din secțiunea APLICĂ AICI a site-ului.

 

Cum facem selecția proiectelor?

Selecția proiectelor din concurs va fi făcută de un juriu independent format din experți în educație, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi persoane active din comunitatea locală. Lista proiectelor selectate va fi validată de reprezentanți ai partenerilor Fondului Științescu București.

Selecția proiectelor câștigătoare se va face în 4 etape:

 1. Preselecția aplicațiilor în funcție de criteriile de eligibilitate va fi realizată de Fundația Comunitară București.
 2. Din totalul de proiecte prezentate după preselecție, juriul va acorda note și, pe baza lor, va crea o listă scurtă de proiecte finaliste.
 3. Fundația Comunitară București, alături de finanțatori și o parte din juriu, poate decide organizarea de interviuri individuale de selecție cu echipele care au depus proiectele aflate pe lista scurtă.
 4. Validarea listei proiectelor câștigătoare cu finanțatorii programului de finanțare

După cele 4 etape, selecția proiectelor este considerată finalizată și lista proiectelor câștigătoare va fi făcută publică.

 

Membrii juriului

Juriul ediției 2018 este format din:

Octavian Micu, cercetător, Institutul de Știinte Spațiale

Constantin Vică, lector universitar, Facultatea de Filosofie, director adjunct, Centrul de Cercetare în Etică Aplicată, Universitatea din București

Elena Coman, director de programe, Asociația Techsoup Romania

Tamina Lolev, co-fondator și managing partner Nodmakerspace

Sorin Axinte, antreprenor, co-fondator și CEO Hyperpragma, managing partener GLUE

Decizia comitetului de selecţie de a nu acorda finanţare unor idei de proiect este definitivă şi nu poate fi contestată de aplicanți.

 

Politica de evitare a conflictului de interese

Membrii juriului nu pot aplica în competiție, direct sau indirect. În măsura în care un membru al juriului cunoaște și este direct interesat de unul dintre proiecte, se va abține de la punctare și dezbateri în ceea ce privește proiectul respectiv.

 

Care sunt criteriile de evaluare?

Evaluarea cererilor de finanțare se va face în două etape. În prima etapă, echipa Fundației Comunitare București va evalua eligibilitatea proiectelor, pe baza următoarelor criterii:

 • aplicația a fost trimisă în termenul limită stabilit, folosind formularul disponibil pe site-ul programului;
 • cei care propun proiectul fac parte din categoriile eligibile;
 • activitățile propuse sunt relevante pentru scopul și obiectivele programului pe termen scurt, mediu şi lung;
 • suma solicitată se încadrează în limitele precizate în prezentul Ghid de finanțare;
 • durata de implementare a proiectului se încadrează în perioada prevăzută în Ghid.

 

Proiectele declarate eligibile în această primă etapă vor intra în a doua etapă a evaluării, care va fi făcută de comitetul de selecție, pe baza unei grile de evaluare. Fiecare proiect va fi punctat pe baza următoarelor criterii:

 • inovaţie (proiectul propune idei și metode noi în predarea și învățarea disciplinelor STEAM, folosește tehnologii de ultimă generație);
 • relevanță (proiectul contribuie prin obiectivele sale la realizarea obiectivelor Fondului Științescu, detaliate în secţiunile “Ce abilități dorim să dezvoltăm?” și ”Ce categorii de proiecte finanțăm?”din prezentul Ghid);
 • metodologie (activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar prezentat, proiectul conduce la formarea abilităților pe care vrem să le dezvoltăm în rândul copiilor și tinerilor);
 • coerenţă (obiectivele, activitățile, rezultatele și bugetul sunt bine corelate);
 • eficiență (resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse);
 • capacitate (echipa de proiect are capacitatea de a desfășura proiectul în toate etapele sale: implementarea și evaluarea proiectului, managementul bugetului).

 

Cum primești finanțarea?

Finanţarea va fi alocată pe baza unui contract semnat cu Fundația Comunitară București, care prevede drepturile și responsabilitățile tuturor părților. Finanțarea se va acorda în general, în două tranșe, în funcţie de activităţi şi de calendarul de implementare:

 • la începutul proiectului, prin transfer bancar, în termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului;
 • după prezentarea unui raport intermediar de activitate, care să includă rezultatele primei perioade de realizare a proiectului şi felul în care a fost cheltuită prima tranşă de finanţare.

Raporturile contractuale se vor încheia prin aprobarea de către Fundaţia Comunitară București a raportului final (narativ şi financiar), prezentat de echipa / organizaţia finanţată.

 

Cine primeşte finanțarea?

 • Organizațiile neguvernamentale;
 • Coordonatorul echipei, ca reprezentant al grupului de inițiativă, în cazul grupurilor de inițiativă, dar contractul de finanțare se încheie cu cel puțin 3 dintre membrii grupului de inițiativă;
 • Organizaţiile neguvernamentale gazdă sau un profesor coordonator în cazul echipelor formate exclusiv din elevi de liceu.

 

Care este calendarul pentru 2019 a programului Științescu în București?

 • Lansare sesiune depunere proiecte: 28 martie
 • Termenul limită pentru depunerea proiectelor: 13 mai
 • Selecția proiectelor: 14 mai – 17 iunie
 • Anunțarea proiectelor selectate: 18 iunie
 • Semnarea contractelor de finanțare: 19 – 30 iunie
 • Sesiuni de instruire cu echipele proiectelor selectate: 19-30 iunie
 • Implementarea proiectelor: iulie 2019 – februarie 2020

În perioada dintre data lansării acestei ediții a Fondului Științescu și termenul limită pentru depunerea proiectelor, echipa FCB va organiza consultări cu organizațiile și grupurile de inițiativă care vor să depună aplicații, la care vă încurajăm să participați, în baza unei programări prealabile pe e-mail.

După selecţia proiectelor, vom organiza pentru cei care au câștigat finanțările o serie de întâlniri aplicate despre managementul de proiect, comunicare şi raportare.

 

Cum recomandăm să-ți promovezi proiectul?

Echipa Fundației Comunitare București va pune la dispoziția echipelor de proiect template-uri grafice care vor fi folosite pentru orice materiale de comunicare create și distribuite în cadrul proiectelor.

Fiecare echipă de proiect va trebui să deschidă cel puțin un canal de comunicare și promovare online – pagină Facebook, site și/sau blog. Echipa Fundației Comunitare București va organiza o sesiune de instruire specială, dedicată comunicării și promovării proiectelor selectate.

 

Ce rapoarte așteptăm în timpul și după încheierea proiectului?

După cheltuirea primei tranșe de finanțare, precum și la sfârșitul implementării proiectului, fiecare echipă de proiect va pregăti un raport narativ și un raport financiar, care vor conține următoarele tipuri de informații:

 • raportul narativ: cum s-a desfășurat proiectul, care au fost rezultatele (cantitative şi calitative), care au fost lecțiile învățate din implementare;
 • raportul financiar: dovezi justificative (copii după documentele fiscale, centralizator cheltuieli) pentru felul în care au fost cheltuite fondurile.

Echipa FCB va pune la dispoziţia echipelor de proiect formulare standard pentru raportare, iar raportarea va fi făcută online.

 

Unde găsești informații suplimentare și noutăți despre program?

 

Participanții la program, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 14) și dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi se poate adresa Fundației Comunitare București, la adresa Intrarea Lt. Dumitru Lemnea nr.1, ap.7, sector 1, București, www.fundatiacomunitarabucuresti.ro

Fundația Comunitară București garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor la acest program, prelucrează datele cu caracter personal în scopul identificării exacte a participanţilor şi contactării câştigătorilor în vederea acordării finanțării specificate în Ghidul de finanțare al acestui program.

 

APLICĂ ACUM!

 

Înregistrează-te pe platforma de aplicații și completează formularul online până la data de 13 mai 2019. Dacă te-ai înregistrat la ediția de anul trecut, poți folosi același cont.

 

Poți consulta formularul de aplicație și formularul de buget descărcându-le de AICI. Iar de AICI poți descărca instrucțiunile pentru completarea formularului de aplicație.